Jeg har alltid tegnet og malt. Arbeid med det visuelle formspråk og farger har vært en viktig del av hele mitt liv.

Etter videregående skole studerte jeg tegning, form og farge i Mandal der jeg hadde kunstner Ottar Helge Johannessen som læremester. Det var et av mine beste og mest lærerike år.

Som grafisk designer har jeg fått utfolde meg med form og farge også i mitt arbeide.

I 2014 ble jeg aktivt medlem av Prestegårdsmalerene. Felleskapet med andre kunstnere gir meg påfyll, energi og et godt faglig kunstnermiljø. I atelieret på Søgne Gamle Prestegård samarbeider vi og samles vi så ofte vi kan. Vi inviterer kunstnere fra fjern og nær og har kurs som bidrar til ny kunnskap og utvikling. Individuelt arbeid og studier er for meg selvsagt også viktig for å kunne skape kunst jeg er stolt av.

Utstillinger jeg har deltatt på:

Søgneutstillingen 1990

Bygdeutstilling Audnedal 1991

Bygdeutstilling Lastad grendehus 2002

Søgne Design utstilling 2004/2013

Julemarked Søgne Gamle Prestegård 2002

De Inviterte, Søgne Gamle Prestegård 2014

Diverse utstillinger i Atelieret 2014/2016

Portalen Kristiansand, separatutstilling  2016

Portalen Kristiansand, Utstilling Prestegårdsmalerne 2016

Søgne Design utstilling 2017

Portalen Kristiansand, separatutstilling 2018