PERSONSVERNERKLÆRING

Personvern og bruk av informasjonskapsler på jvigebo.com

Jeg synes personvern er viktig, og ønsker at du som besøker nettsiden skal vite hvilken informasjon som blir lagret om deg. Denne personvernserklæringen er utarbeidet for å beskrive og gjøre rede for hvordan jvigebo.com innhenter, lagrer og benytter persondata.

Nettsiden jvigebo.com produseres og driftes av Jorunn Vigebo, som også er behandlingsansvarlig for all innsamlet data. Du kan kontakte meg på jvigebo@gmail.com eller via dette kontaktskjemaet.

Denne personvernserkæringen gjelder for jvigebos nettside jvigebo.com.

Vår nettadresse er: https://jvigebo.com

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor vi samler de inn:
Personopplysningene som behandles på nettstedet er den informasjon som legges inn ved bestilling av varer fra jvigebo.com samt at nettstedet opererer med informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler (cookies):
Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Du kan nekte å godta cookies hvis du ikke ønsker at nettstedet skal lagre informasjon. Dette kan aktiveres og deaktiveres via innstillingene i nettleseren din. Hvis cookies er nektet, kan visse funksjoner og tjenester på nettstedet slutte å fungere. Jvigebo.com benytter Google Analytics som analyseverktøy. Denne tjenesten bruker cookies.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler. Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som behandles på nettstedet, hentes inn fra den enkelte bruker ved at vedkommende taster inn sin informasjon i bestillingsskjema. jvigebo.com innhenter ingen informasjon om kunden utover det kunden selv legger inn.

Rettigheter, innsyn og sletting av personopplysninger:
Norsk lov gjelder for bruk av nettstedet, herunder personopplysningsloven og ekomloven.

Den registrerte har rett til innsyn i egne personopplysninger som er registrert ved nettstedet, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

For mer informasjon om dette, se personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 og www.datatilsynet.no.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ingen personopplysninger utleveres fra nettstedet eller fra behandlingsansvarlig.